top of page

O mnie 

zdj portret gabinet kopia.jpg

Karolina Skrodzka-Nalewajek

 

Jestem magistrem psychologii (specjalizacja psychologia kliniczna) oraz terapeutą TSR  (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach) w  trakcie certyfikacji. 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam  w  całodobowym Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”,  w Centrum  Pomocy Specjalistycznej działającym przy stowarzyszeniu Niebieska Linia pracując w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach (z ang. Solution Focused Brief Therapy – SFBT) oraz na oddziela chorób afektywnych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. 

W gabinecie  Na Nowo Od Nowa pracuję  z osobami dorosłymi  w postaci indywidualnych konsultacji jak również  z parami zmagającymi się z kryzysami w związku spowodowanymi różnymi czynnikami  w tym  brakiem komunikacji, oddaleniem się od siebie lub zdradą.

Oferuję konsultacje psychologiczne, poradnictwo oraz krótkoterminową terapię psychologiczną.

 

W swojej pracy wykorzystuję narzędzia  nurtu TSR. Głównym założeniem  TSR jest  skupienie się  na znalezieniu optymalnego rozwiązania dla  trudnej sytuacji, w której  znalazła się osoba zgłaszająca do gabinetu, a nie na przyczynach zgłaszanego problemu.  Czas takiej terapii nie jest z góry ściśle określony, zależy od indywidulanych potrzeb, jednak stawiam na krótkoterminowość. 

W swojej  pracy wykorzystuję również założenia Porozumienia bez przemocy (Nonviolent Communication w skrócie NVC). Porozumienie bez przemocy jest pewnym skutecznym wzorem komunikacji międzyludzkiej, ale przede wszystkim jest sztuką budowania takich relacji z ludźmi, które zaspokajają potrzeby obu stron dzięki wzajemności i empatii. Pracuję również w języku angielskim. 

Prowadzę również warsztaty  w obszarze rozwoju osobistego dla kobiet. Aktualna oferta znajduje się w zakładce WARSZTATY. 

Swoją pracę poddaję regularnej  superwizji,  uczestniczę  też w szkoleniach prowadzonych przez instytucje rekomendowane przez polskie towarzystwo psychologiczne. 

bottom of page