top of page

O mnie 

zdj portret gabinet kopia.jpg

Karolina Skrodzka-Nalewajek

 

W gabinecie  Na Nowo Od Nowa pomagam   osobom dorosłym  zmagającym się z lękiem, nasilonym stresem, depresją, niskim poczuciem własnej wartości, z własnymi emocjami, oraz  kryzysami emocjonalnymi czy życiowymi jak również  parom zmagającym się z kryzysami w związku spowodowanymi różnymi czynnikami  w tym  brakiem komunikacji, oddaleniem się od siebie lub zdradą.

Jestem magistrem psychologii (specjalizacja psychologia kliniczna) oraz terapeutą TSR  (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach) w  trakcie szkolenia. 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam  w  całodobowym Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”,  w Centrum  Pomocy Specjalistycznej działającym przy Stowarzyszeniu Niebieska Linia pracując w podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach  oraz na oddziela chorób afektywnych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. 

W swojej pracy wykorzystuję narzędzia  nurtu TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach). Głównym założeniem  TSR jest  skupienie się na potrzebach oraz zasobach osoby zgłaszającej się po pomoc i  na znalezieniu optymalnego rozwiązania dla  trudnej sytuacji, w której  osoba ta znalazła się,  a nie na przyczynach zgłaszanego problemu.  Czas takiej terapii nie jest z góry ściśle określony, zależy od indywidulanych potrzeb, jednak w pracy stawiam na krótkoterminowość. 

W swojej  pracy wykorzystuję również założenia Porozumienia bez przemocy (Nonviolent Communication w skrócie NVC). Porozumienie bez przemocy jest pewnym skutecznym wzorem komunikacji międzyludzkiej, ale przede wszystkim jest sztuką budowania takich relacji z ludźmi, które zaspokajają potrzeby obu stron dzięki wzajemności i empatii.

 

Pracuję również w języku angielskim (ukończyłam filologię angielską na Uniwersytecie Warszawskim). 

Prowadzę  warsztaty  w obszarze rozwoju osobistego dla kobiet. Aktualna oferta znajduje się w zakładce WARSZTATY. 

Swoją pracę poddaję regularnej  superwizji,  uczestniczę  też w szkoleniach prowadzonych przez instytucje rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jestem członkiem PSTTSR (Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach) oraz Mindfulness Association.

Szkolenia oraz staże zawodowe: 


Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach-poziom podstawowy. (Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach)
Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach-poziom zaawansowany. (Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach)
Pomoc osobie dorosłej w kryzysie.
Budowanie planu pomocy rodzinie w oparciu o jej potrzeby i zasoby. (Stowarzyszenie Niebiska Linia )
Kurs MBSR Mindfulness Based Stress Reduction 
Trening budowania odporności psychicznej (Ośrodek pomocy i edukacji psychologicznej Intra)
Praca z Klientem zmagającym się z zaburzeniami odżywiania w ujęciu TSR (IntegiTSR)
Studium Integracyjnej Terapii Osób po Traumie- cz. I (IntegriTSR)
Praca Terapeutyczna z Parą- poziom I w ramach Studium Pracy z Rodziną w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach
Roczny staż zawodowy w całodobowym Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia
Roczny staż kliniczny w Centrum Pomocy Specjalistycznej 
Staż psychologiczno-terapeutyczny na oddziale chorób afektywnych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

bottom of page