top of page

Regulamin zapisu na warsztaty

Regulamin zapisów na  warsztaty

  1. Zapisanie się na warsztaty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu.

  2. Zapisu na warsztaty może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia.

  3. Zapisu na realizowane w Gabinecie Psychologicznym Na Nowo Od Nowa warsztaty  można dokonać jedynie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Gabinetu Na Nowo Od Nowa.

  4. Wysłanie formularza jest jednoznaczne z rozpoczęciem procesu opłaty, która jest wnoszona poprzez system płatności przelewy24.

  5. Niedokonanie płatności spowoduje anulowanie zgłoszenia.

  6. Termin zapisu decyduje o kolejności na liście Uczestników.

  7. Ewentualna rezygnacja z udziału w usłudze musi zostać zgłoszona drogą mailową na adres na.nowo.od.nowa@gmail.com

  8. Rezygnacja z udziału w warsztatach zgłoszona później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia świadczenia usługi skutkuje zatrzymaniem kwoty odpowiadającej 50 % wartości danej usługi tytułem odszkodowania

  9. Jeśli usługa nie będzie zrealizowana z przyczyn leżących po stronie organizatora, Gabinet Psychologiczny Na Nowo Od Nowa zwróci całą wpłaconą kwotę w ciągu 7 dni od planowanej daty realizacji usługi.

bottom of page